Advisory

Oferim un servei d’assessorament financer en aspectes com l’adaptació a les normatives IFRS i assessorament en la consolidació d’estats financers.

ADVISORY

Els teus assessors financers de referència

En ocasions les companyies poden requerir assessorament financer extern que el nostre equip els hi pot proporcionar

A l’àrea d’Advisory els podem oferir un servei d’assessorament financer en aspectes com l’adaptació a les normatives IFRS, assessorament en la consolidació d’estats financers, etc.

També comptem amb un servei d’assessorament en consells d’administració i participació en comitès de direcció en qualitat d’extern.

Actualitat

Contacta amb nosaltres