Importància del dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil – Procés Sancionador

Importància del dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil – Procés Sancionador L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), que depèn del Ministeri d’Economia, ha iniciat una campanya d’obertura d’expedients sancionadors a societats que no han complert amb l’obligació de dipositar els seus Comptes Anuals al Registre Mercantil. És important destacar que tal i…