Creixement del sector de l'Auditoria el 2023: una anàlisi detallada

9 de juliol 2024 · Vir Audit

El sector de l'auditoria va experimentar un creixement del 8% en la seva facturació el 2023, arribant a més de 19.000 professionals capacitats, segons es va destacar al 34è Fòrum de l'Auditoria.

Reptes del sector: sostenibilitat i tecnologia

Aquest esdeveniment, sota el lema ‘Auditoria 360º’, va explorar els desafiaments actuals del sector, incloent-hi els nous requisits de sostenibilitat, la implementació de la intel·ligència artificial i la captació de talent. Amb la participació presencial de 600 professionals i més de 400 assistents virtuals, el Fòrum va reafirmar la seva importància amb un quòrum de més de 1.000 professionals a Sitges.

En el Forum es va destacar la transformació que viu la professió i que ara l’auditoria ja va més enllà de les finances, ja que s’ha de tenir en compte el capital no financer en termes de sostenibilitat, impacte ambiental, social i de governança.

Pel que fa a la IA, Vall va assenyalar que aquesta farà la feina més ràpida i eficient, però s’han de mantenir marcs ètics i professionals segurs per evitar la pèrdua del pensament crític i el judici professional, valors fonamentals del sector.

Perspectives de facturació i ocupació

També es va va destacar el bon estat del sector, essent els principals generadors d’ocupació entre els graduats en carreres econòmiques. Les dades de l’ICAC mostren que el nombre de professionals va superar per primera vegada els 19.000 el 2023, i la facturació del sector va assolir un rècord històric amb un creixement del 8%.

La facturació total s’aproxima als 900 milions d’euros, amb un increment del 4% en els informes d’auditoria de comptes i un 14% en altres actuacions professionals. A Catalunya, aquestes altres actuacions van créixer un 17%, superant la mitjana nacional.

Formació i futur de la professió

En les sessions, Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats, va destacar la formació d’excel·lència del sistema universitari català, essencial per al desenvolupament del talent professional en auditoria. El president del CCJCC va afegir que les entitats col·legials col·laboren amb universitats per afrontar el dèficit de nous perfils necessaris en el sector, exposant la idea de que hem d’impulsar des de les universitats els coneixements que el mercat demanda, i destacant que caldria reforçar les assignatures en aspectes comptables en els plans d’estudis, ja que el sector considera crucials per a la formació de nous professionals. 

També es va comentar que en el futur es necessitaran verificadors de sostenibilitat i perfils amb formació financiera i tecnológica, capaços d’analitzar big data i detectar anomalies

Reptes futurs: auditoria de petites empreses

A la sessió ‘Els reptes del futur de l’auditoria’, es va comentar la situació de l’esborrany de la  Norma Internacional d’Auditoria per a auditores d’Entitats menys Complexes (NIA para EMC) i en el que es van comentar avantatges i inconvenients de la Norma i el procés d’adaptació en diversos paísos. Des de VIR Audit, considerem convenient i positiu que Espanya adopti aquesta norma ja que pot ajudar a simplificar el treball dels auditors en aquells casos d’Entitats menys Complexes i permetrà realitzar auditories de qualitat adaptades a la dificultat, estructura i complexitat de cada entitat. 

Vir Audit vam tenir l’oportunitat, com altres anys, de patrocinar aquest esdeveniment, celebrat els dies 4 i 5 de juliol de 2024 i vam gaudir d’un programa amb 16 sessions tècniques i 4 sessions plenàries, compartint experiències amb les principals empreses auditores de Catalunya.